KRIVIČNO PRAVO

Iz oblasti krivičnog prava pružamo usluge u svim oblastima kazneno – pravne materije, što podrazumeva i odbranu okrivljenih i zastupanje oštećenih u krivičnom, prekršajnom i svim postupcima po privrednim prestupima. Stručno i profesionalno vršimo odbranu okrivljenih kojima se na teret stavljaju dela protiv privrede, imovine, bezbednosti janog saobraćaja, života i zdravlja ljudi i drugih dela, ali isto tako odgovorno zastupamo i oštećene u svim ovim postupcima.