RADNO PRAVO

Advokatska kancelarija bavi se pružanjem usluga pravnog savetovanja i zastupanja u svim oblastima radnog prava, naročito u sačinjavanju svih ugovora iz oblasti radnog prava, svih ostalih akata koji se odnose na zasnivanje, trajanje, korišćenje prava iz radnog odnosa i svih oblika prestanka radnog odnosa, kao i postupka rešavanja viška zaposlenih. 

Pored toga bavimo se i zastupanjem klijenata, kako poslodavaca tako i zaposlenih, u svim vrstama radnih sporova (sporovi za zaštitu od diskriminacije i mobinga, za naknadu štete, za naknadu zarade i svih drugih oblika davanja i ostalo).