PRAVNO
SAVETOVANJE

Prvih 10-20 minuta savetovanja, u pogledu osnovnih elemenata pravnog problema klijenta, je besplatno.

REDOVNI TROŠKOVI

Svi ostali redovni troškovi (sudska taksa, taksa za upis prava na nepokretnosti, taksa APR, predujam izvršitelju…) koji prate postupak rešavanja konkretnog pravnog problema padaju na teret stranke ali ko će na kraju snositi iste zavisi od vrste postupka i konačkog ishoda istog. 

TARIFA

Detaljno savetovanje se posebno naplaćuje, po ceni koja će zavisiti od složenosti i vrednosti predmeta problema klijenta i dužini trajanja savetovanja kao i samog procesa zastupanja tj. pružanja konkretne pravne pomoći kroz advokatske usluge. 

Cena svake usluge će se unapred regulisati ugovorom o obavljanju usluga i zavisi od mnogih faktora vezanih za konkretan pravni problem. Advokat garantuje svakom klijentu da će sve usluge obavljati maksimalno profesionalno, odgovorno i ažurno. 

U zavisnosti od kompeksnosti samog problema i vremena trajanja njegovog rešavanja postoji mogućnost dogovora da na svakih 3-6 meseci, kao i nakon završetka usluge, advokat klijenta izveštavava o izvršenoj usluzi i trenutnoj situaciji. Advokat će u tom slučaju poslati klijentu i detaljan izveštaj o obavljenoj usluzi.