PROPISI

Nakon Ustava, zakon je najviši i najvažniji pravni akt i svi drugi pravni akti u državi moraju biti u skladu s njim jer su oni akti niže pravne snage (podzakonski akti). Zakonima se uređuju društveni odnosi u svim oblastima života jer se njima društvena pravila pretvaraju u norme, koje su obavezujuće za sve građane. Zakonodavstvo naše zemlje kao države prava gde postoji vladavina prava kompleksno je i sveobuhvatno, te za kvalitetno i profesionalno pružanje advokatskih usluga neophodno je iste odlično poznavati i još bolje primenjivati.