PRIVREDNO PRAVO

Zastupanje u oblasti privrednog prava podrazumeva pružanje svih vrsta usluga domaćim i stranim pravnim licima. 

Bavimo se izradom opštih i pojedinačnih akata, izradom svih vrsta ugovora u ovoj oblasti prava, zastupanjem pred Agencijom za privredne registre (osnivanje, registracija, promene, zatvaranje i sl.), zastupanjem u sporovima pred sudovima i svim drugim državnim organima i organizacijama, učestvovanjem u pregovorima sa drugim pravnim licima, davanjem pravnih saveta i slično.