IVANA
LAZAREVIĆ
NIKOLIĆ

ADVOKAT

2015

Ubrzo nakon diplomiranja na Pravnom fakultetu Univerziteta u Nišu 2015. godine započela svoj pripravnički staž u poznatoj niškoj advoktskoj kancelariji gde stiče veliko iskustvo i znanje u mnogim oblastima, naročito vezanih za sudske i vansudske postupke u kojima učestvuju fizička i pravna lica, ali i mnoge druge oblasti rada koje obuhvataju pravnu problematiku vezanu za imovinskopravne odnose, parnicu, vanparnicu kao i upravne postupke. 

2017

Decembra meseca 2017.godine položila je Pravosudni ispit sa 5 odlika, a ubrzo nakon toga i advokatski ispit. 

2018

U imenik advokata upisuje se 2018. godine kada počinje samostalano bavljenje advokaturom. 

Svoje poslovanje usmerava na zastupanje fizičkih a neretko i pravnih lica u svim oblastima prava.

Teži ka stalnom usavršavanju svog znanja i iskustva, poštujući pravila i odgovornost koje iziskuje ova profesija i stalno nastojeći da opravda poverenje dato joj od strane klijenata.