ADVOKAT - KLIJENT

Odnos advokat-klijent zasniva se na međusobnom poverenju i poštovanju, uzajamnoj saradnji i
reprezentativnosti stanja predmeta u svakom momentu.

PROCES

O obavljanju usluga vodi se detaljna dokumentacija i formiraju se posebni dosijei, sa kompletnom dokumentacijom o obavljenim uslugama, koja se može na zahtev klijenta, u svako vreme staviti klijentu na uvid i raspolaganje, a po obavljenoj usluzi, će se kompletna dokumentacija predati klijentu. 

Po obavljenoj usluzi, klijentu će se predati i sva novčana sredstva ili druge vrednosti koje su za klijenta ostvarene/naplaćene obavljanjem usluge.