URPAVNO PRAVO

Upravno pravo obuhvata zastupanje stranaka u upravnim postupcima ostvarenja prava pred organima državne uprave, lokalne samouprave i imaocima javnih ovlašćenja, i to zastupanje i fizičkih i pravnih lica pred svim, a najčešće pred Republičkim Geodetskim Zavodom, Sekretarijatom za imovinu, planiranje i izgradnju, poreskom upravom, Agencijom za privredne registre… 

Ukoliko je potrebno da se pravo stranaka ostvari sudskim putem pred Upravnim sudom kancelarija se bavi sastavljanjem upravnih tužbi i zastupanjem u upravnim sporovima.