Kada nastupa
zastarelost prekršaja?

Zasterelost može nastupiti za pokretanje i vođenje prekršajnog postupka, ali i za izvršenje kazne ili zaštitne mere.

Zastarelost pokretanja i vođenja prekršajnog postupka nastupa kada protekne godinu dana od kada je učinjen prekršaj, odnosno izdat prekršajni nalog. To znači da ukoliko protekne godinu dana od učinjenog prekršaja za isti se ne može pokrenuti niti voditi prekršajni postupak. Međutim, zastarevanje se prekida svakom procesnom radnjom prekršajnog suda koja se preduzima radi vođenja postupka, što znači da posle svakog prekida zastarevanje ponovo počinje da teče.Ovde postoji izuzetak, jer posebnim zakonima može biti propisan duži rok zasterelosti i to za prekršaje iz oblasti carinskog, spoljnotrgovinskog, deviznog poslovanja, javnih prihoda i finansija, javnih nabavki, prometa roba i usluga, životne sredine, sprečavanja korupcije i vazdušnog saobraćaja, s tim što taj rok ne može biti duži od 5 godina.Apsolutni rok zastarelosti za pokretanje i vođenje prekršajnog postupka nastupa kada protekne dva puta onoliko vremena koliko je zakonom propisano za zasterelost, što predstavlja 2 godine za najveći broj prekršaja od kada je prekršaj učinjen, odnosno od kada je izdat prekršajni nalog. 

Zastarelost izvršenja kazne ili zaštitne mere počinje da teče od dana pravosnažnosti presude kojom je izrečena kazna ili zaštitna mera. Ona nastupa kada protekne godinu dana od dana pravosnažnosti presude. To znači da se protekom tog roka izrečna kazna i zaštitna mera ne mogu izvršiti. Do prekida zastarelosti dolazi svakom procesnom radnjom nadležnog organa koja se preduzima radi izvršenja kazne, odnosno zaštitne mere, te posle svakog prekida zastarevanje ponovo počinje da teče. Apsolutni rok zastarelosti izvršenja kazne ili zaštitne mere nastupa kada protekne dva puta onoliko vremena koliko se po zakonu traži za izvršenje kazne, odnosno zaštitne mere.